Dělnický tisk proniká do krajů

Dělník - regionální noviny DSSSVážení čtenáři!

Od 1. listopadu 2011 dochází k následujícím změnám, které jistě přispějí ke zkvalitnění činnosti našeho hnutí.

Předně je to vznik nového internetového portálu www.delnik.delnickelisty.cz, na kterém naleznete veškeré informace (včetně tiskovin v PDF) k vydávání regionálních novin Dělník. 

Noviny Dělník, na regionální úrovni doplňující celostátní noviny DSSS Dělnické listy, mají ambice proniknout i do dalších krajů republiky. Takový cíl si ovšem žádá zapojení dalších aktivních jedinců, kteří budou přínosem a zdrojem originálních nápadů.

Zájemci z řad DSSS se mohou přihlásit na e-mail: info[zavináč]dsss.cz

Pevně věříme a doufáme, že výše uvedené kroky napomohou k rozvoji a šíření oficiálních tiskovin DSSS na území celé republiky.

Dělnická strana sociální spravedlnosti

Další články